ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ "F" BIOVERSAL QF-R

Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου "F" με φιάλη υλικού BIOVERSAL QF-R διάφορων λίτρων και τα παρελκόμενα τους, ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν.

0,00 €

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με NFPA 17A και έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Τα εξαρτήματα που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από Αρμόδια Αρχή της χώρας κατασκευής τους. Επιπλέον οι φιάλες με το κατασβεστικό υλικό φέρουν Έγκριση τύπου CE για δοχεία πίεσης.