ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ EN 1869

Αντιπυρική κουβέρτα διαστάσεων 1,2 x 1,8 κατά DIN 14155

18,60 €

Η αρμόδια που ορίζει η 14η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2434 Β'/12-9-2014)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ