ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ EN 136 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝ 14387

Προσωπίδα-ολοπρόσωπη μάσκα EN 136 με το φίλτρο της ΕΝ 14387

115,65 €

Η αρμόδια που ορίζει η 14η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2434 Β'/12-9-2014)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ