ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΜΒΙ0

Συμβατικό μπουτόν κομβίο MCP50 αναγγελίας κινδύνου

10,50 €

Πρόκειται για μπουτόν το οποίο ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε συνεργασία με τους ανιχνευτές. Με κλειδί TEST-RESET

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ