ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ BS 531/1

Συμβατική φαροσειρήνα

40,65 €

Η φαροσειρήνα  αποτελεί μέσο ένδειξης του πίνακα  πυρανίχνευσης που δίνει ηχητική σήμανση με την σειρήνα,  και οπτική σήμανση με το φάρο που περιέχει. Ο οξύς  ήχος και το φωτεινό σήμα που παράγει καλύπτει  χώρο  αρκετών τετραγωνικών μέτρων. Μπορεί να συνεργαστεί  με  οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ