Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός R20 συμβατικός με βάση

14,69 €

Οι ανιχνευτές διαθέτουν ένα ενδεικτικό led που ανάβει συνεχώς σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς, μέχρι να δοθεί εντολή ακύρωσης από τον πίνακα. Το ενδεικτικό led αναβοσβήνει επίσης κάθε 4 sec σαν ένδειξη καλής λειτουργίας. Κάθε ανιχνευτής καλύπτει 2 περίπου περιοχή 50 m ενώ η απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15m. Συνεργάζεται με πίνακα πυρασφάλειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ