ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Πυροσβεστική Φωλιά διαστάσεων 75X64X18

167,39 €

Ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000

Η τυποποιημένη φωλιά περιέχει ανέμη και συνοδεύεται με σωλήνα πυρόσβεσης 8 bar 1 3/4'', αυλό αλουμινίου ρυθμιζόμενο  2'', 4 ρακόρ/ταχυσυνδέσμους 1 3/4"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ