ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 6LT/300 bar EN 137

Αναπνευστική συσκευή  διαφυγής 60 λεπτών 300 bar EN 137 με εφεδρικό αεροπνεύμονα και προσωπίδα.

1 441,13 €

Η συσκευή συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς.

Είναι η αρμόδια που ορίζει η 14η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2434 Β'/12-9-2014)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ