ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α'

Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων, διαστάσεων 75Χ64Χ18

367,67 €

Ο τύπου Α' σταθμός περιλαμβάνει 1 λοστό διάρρηξης, 1 τσεκούρι, 1 φτυάρι, 1 αξίνα, 1 σκερπάνι, 1 αντιπυρική κουβέρτα 1,20x1,80 EN1869, 2 φακούς, 2 κράνη EN397 & 2 ατομικές προσωπίδες EN136 με φίλτρο EN14387

Ο ενισχυμένος τύπου Β' σταθμός περιλαμβάνει ότι ο απλός συν 1 αναπνευστική συσκεύη μιας ώρας, 6l/300 bar EN137

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ