ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Έλεγχος συμπλήρωση υγρών μπαταρίας
 2. Έλεγχος τάσης και έντασης ρεύματος μπαταρίας
 3. Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού
 4. Έλεγχος ρελέ ισχύων και βοηθητικών
 5. Έλεγχος ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης συσσωρευτή
 6. Έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα
 7. Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής & βανών συγκροτήματος
 8. Έλεγχος στεγανωτικών (σαλαμάστρα) αντλιών
 9. Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών κινητήρα
 10. Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών αντλιών
 11. Έλεγχος καυσίμου πετρελαίου
 12. Έλεγχος πιεζοστατών και μανομέτρων
 13. Λίπανση γενικώς όλων των μερών όπου απαιτείται
 14. Έλεγχος και σύσφιξη των κοχλιών όπου απαιτείται (ακροδέκτες, σώμα μπαταρίας, φλαντζών κ.λ.π.)
 15. Δοκιμή λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα ,πετρελαιοκινητήρα και του βοηθητικού ηλεκτροκινητήρα (jockey)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

 1. Λύση ανιχνευτών από την βάση τους
 2. Καθαρισμός ανιχνευτή με συσκευή ξηρού αέρα
 3. Καθαρισμός επαφών ανιχνευτή με ειδικό spray επαφών
 4. Αρμολόγηση ανιχνευτή
 5. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτή
 6. Έλεγχος κομβίων κατάσβεσης και ακύρωσης εντολής
 7. Δοκιμή λειτουργίας κομβίων
 8. Έλεγχος οπτικοακουστικών συσκευών
 9. Δοκιμή λειτουργίας οπτικοακουστικών συσκευών
 10. Έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης
 11. Έλεγχος συσσωρευτών μολύβδου
 12. Δοκιμή λειτουργίας εντολής και ακύρωσης κατάσβεσης
 13. Έλεγχος φιαλών συστήματος κατάσβεσης
 14. Έλεγχος δικτύου σωληνώσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 1. Λύση ανιχνευτών από την βάση τους
 2. Καθαρισμός ανιχνευτή με συσκευή ξηρού αέρα
 3. Καθαρισμός επαφών ανιχνευτή με ειδικό spray επαφών
 4. Αρμολόγηση ανιχνευτή
 5. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτή
 6. Έλεγχος κομβίων αναγγελίας
 7. Δοκιμή λειτουργίας κομβίου
 8. Έλεγχος ανιχνευτών ροής 
 9. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτή ροής
 10. Έλεγχος φαροσειρήνων
 11. Δοκιμή λειτουργίας φαροσειρήνας
 12. Έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης 
 13. Έλεγχος συσσωρευτών μολύβδου