Η αναγόμωση - συντήρηση των πυροσβεστήρων σας γίνεται στα πιο σύγχρονα εργαστήρια με το πιο τεχνολογικά ειδικευμένο προσωπικό για την απόλυτη ασφάλεια και καλή λειτουργία που παρέχουμε.

Συντήρηση Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Υδραυλική Δοκιμή Σε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος (CO2) πραγματοποιείται και υδραυλική δοκιμή καλής λειτουργίας όταν απαιτείται.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΥ

Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής :

 1. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα.
 2. Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών.
 3. Έλεγχος πυροσβεστικού υλικού, επανατοποθέτηση υλικού και συμπλήρωσή του.
 4. Εισαγωγή προωθητικού αερίου.
 5. Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
 6. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντίστοιχου με τις υποδείξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 7. Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά, προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας.
 8. Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε, όπως και της επόμενης που θα ξαναχρειαστεί.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΥ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής :

 1. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα.
 2. Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών.
 3. Άδειασμα του περιεχομένου σε ειδικούς κάδους και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό.
 4. Εισαγωγή προωθητικού αερίου.
 5. Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
 6. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντίστοιχου με τις υποδείξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 7. Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά, προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας.
 8. Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία tης συντήρησης-αναγόμωσης που έγινε, όπως και της επόμενης που θα ξαναχρειαστεί.
 9. Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου με το έτος της αναγόμωσης χρώματος αντίστοιχου με τις υποδείξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.