Η αναγόμωση - συντήρηση των πυροσβεστήρων σας γίνεται στα πιο σύγχρονα εργαστήρια με το πιο τεχνολογικά ειδικευμένο προσωπικό για την απόλυτη ασφάλεια και καλή λειτουργία που παρέχουμε.

Συντήρηση Πυροσβεστήρων - Φιαλών Υψηλής πίεσης (CO2, INERGEN, FM200 κτλ.) με το μηχάνημα μέτρησης φιαλών με υπέρηχους 'PORTALEVEL Liquid Level Indicator - Coltraco

Στα πλεονεκτήματα είναι ότι πλέον οι φιάλες δε απομακρύνονται για συντήρηση από το χώρο αλλά μετριούνται επί τόπου άρα δε μένει ο χώρος εκτεθειμένος σε περίπτωση πυρκαγιάς.