UNIMARSAFE DSPA, Dry Sprinkler Powder Aerosol

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται ολοένα και περισσότερες πυρκαγιές οι οποίες επειδή
δεν αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο εξαπλώνονται και παίρνουν τελικά ανεξέλεγκτες
διαστάσεις.

Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA άρχισαν να σχεδιάζονται στις αρχές του 1987 μετά
την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Montreal, το οποίο περιλάμβανε την απαγόρευση,
σε παγκόσμια κλίμακα μετά το 2003, της χρήσης του ΗALON (BCF) στα συστήματα
κατάσβεσης. Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA σχεδιάστηκαν προκειμένου να
αντικαταστήσουν τα συστήματα κατάσβεσης με βάση το ΗALON (BCF).

Οι γεννήτριες UNIMARSAFE DSPA διατίθενται σε διάφορους τύπους και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε στην θέση των μικρών φορητών πυροσβεστήρων για έκτακτες
καταστάσεις, είτε σε συστήματα ολικού κατακλυσμού σε:

 • Βιομηχανικούς χώρους & αποθήκες
 • Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη (Η/Ζ)
 • Μετασχηματιστές και Ηλεκτρικά Πεδία Χ.Τ. & Μ.Τ.
 • Computer Rooms & Server
 • Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία
 • Μεγάλα κτίρια
 • Γραφεία
 • Στην ναυτιλία
 • Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα
 • Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται οι διάφοροι τύποι γεννητριών
UNIMARSAFE DSPA που διατίθενται.


ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE DSPA

Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA έχουν τη μορφή μεταλλικού κυλίνδρου, μέσα
στον οποίο περιέχεται χωρίς να τελεί υπό πίεση η στερεά γόμωση, από την καύση της
οποίας παράγεται το aerosol, το οποίο και αποτελεί το κατασβεστικό μέσο της φωτιάς.
Κάθε γεννήτρια διαθέτει έναν ενεργοποιητή σε επαφή με τη στερεά γόμωση και ο
οποίος σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιείται με θερμικό, χειροκίνητο ή ηλεκτρικό τρόπο
προκαλώντας την έναρξη της καύσης του στερεού υλικού στο εσωτερικό της γεννήτριας.

Με αυτό τον τρόπο παράγεται το aerosol το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από οξείδια
και άλατα αλκαλικών μετάλλων, αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια προϊόντα μη
τοξικά που διαχέονται ομοιόμορφα σε όλο τον προστατευόμενο χώρο προκαλώντας την
άμεση κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας την επανάφλεξη και τα φαινόμενα έκρηξης
και ανάφλεξης της πυρκαγιάς.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ UNIMARSAFE DSPA

Τα συστήματα κατάσβεσης με aerosol αποτελούν τη νεώτερη εξέλιξη στα συστήματα ολικού
κατακλυσμού. Το νέο αυτό κατασβεστικό υλικό ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της
πυροπροστασίας, εισάγοντας μια νέα τεχνολογία που χαρακτηρίζεται, σε σχέση με τα υφιστάμενα
συστήματα κατάσβεσης που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και ευκολία
εγκατάστασης. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος το καθιστούν σαν το κατασβεστικό υλικό του
μέλλοντος, κάτι που εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σε διεθνές
επίπεδο.

Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE DSPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτιές τύπου Α, Β, C και
F και είναι κατάλληλες για την κατάσβεση φωτιάς τόσο σε αρχικό όσο και σε προχωρημένο στάδιο.
Οι γεννήτριες διατίθενται σε διάφορους τύπους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κατάσβεσης πολύ μεγάλων χώρων.
Πλεονεκτήματα του αεροζόλ των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA σε σχέση με τα άλλα συμβατικά
συστήματα πυρόσβεσης:

 • Δρα με ογκομετρική κάλυψη και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόμενο χώρο
 • Προλαμβάνει το φαινόμενο ‘backdrafts’ και ‘flashovers’
 • Αυξημένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη
 • Χρήση τόσο σε αρχικό όσο και σε προχωρημένο στάδιο φωτιάς, δρώντας απευθείας στη φλόγα
 • Αυξημένη κατασβεστική ικανότητα
 • Απουσία θερμικού σοκ στον προστατευόμενο εξοπλισμό
 • Δεν προκαλεί διάβρωση των προστατευόμενων αντικειμένων
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Ακίνδυνο για ανθρώπους και ζώα
 • Μηδενική τοξικότητα
 • Εφαρμογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση μέχρι 40kV
 • Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης για πέντε χρόνια μετά την εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα του συστήματος γεννητριών UNIMARSAFE DSPA πολλαπλασιάζονται ως προς την
εγκατάσταση, την λειτουργία και την συντήρηση σε σχέση με άλλα αυτόματα συστήματα:

 • Μηδενική πρακτικά μείωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο
 • Η λειτουργία των γεννητριών γίνεται μόνο με την ενεργοποίηση του μηχανισμού εκκίνησης
 • Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης καθότι δεν προϋποθέτει υδραυλικές σωληνώσεις, ηλεκτροβαλβίδες, φιάλες υπό πίεση, ειδικούς χώρους αποθήκευσης των φιαλών κλπ.
 • Μειωμένο κόστος εγκατάστασης
 • Δεν απαιτείται η ύπαρξη δικτύου νερού
 • Δεν απαιτείται αναγόμωση των γεννητριών
 • Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας
 • Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης
 • Εξασφάλιση ενεργοποίησης με εφεδρικό τρόπο
 • Ενεργοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες (270οC)
 • Απόλυτη αξιοπιστία συστήματος των γεννητριών UNIMARSAFE DSPA, καθότι αυτές συνεργάζονται με πίνακα ελέγχου που πραγματοποιεί συνεχή επιτήρηση των κυκλωμάτων
 • Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόνομους ανιχνευτές ή/και με ειδικό θερμοευαίσθητο καλώδιο για χρήση σε απομονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας

UNIMARSAFE DSPA-2

Εφαρμογή

Η γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA-2 φέρει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης. Το
παραγόμενο κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας aerosol ψύχεται προτού το
αερόλυμα απελευθερωθεί στον αέρα. H γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA-2 είναι
πλέον κατάλληλη για χώρους με καλώδια, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
όπου η ηλεκτρική τάση δεν είναι μεγαλύτερη από 40 kV.

Τρόπος Ενεργοποίησης

Η γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA-2 μπορεί να ενεργοποιηθεί με 2 τρόπους: με
θερμικό ή ηλεκτρικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά

Περιεχόμενη Στερεά Γόμωση 1.6 kg
Χρόνος εκτόνωσης  45 sec
Μέγιστη θερμοκρασία στα 50 cm  <200 oC
Διάμετρος  175 mm
Ύψος  350 mm
Βάρος  5 kg
Ογκομετρική κάλυψη *  21 m3

* Η τιμή αυτή έχει υπολογιστεί για πυκνότητα aerosol 50 g/ m3 .