1.0

ΓΕΝΙΚΑ

Το Σύστημα Πυρόσβεσης INERGENαποτελείται από :

 • Υλικό πυρόσβεσης
 • Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης
 • Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
 • Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN
 • Σύστημα ενεργοποίησης
 • Λάστιχα υψηλής πίεσης
 • Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής
 • Μειωτή πίεσης
 • Δίκτυο σωλήνων διανομής
 • Ακροφύσια καταιονισμού

Όλος αυτός ο εξοπλισμός συνδέεται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα πλήρες, λειτουργικό και ασφαλές πυροσβεστικό σύστημα.

Το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Οργανισμών της Γερμανίας (VdS) και το υλικό πυρόσβεσης σύμφωνο με τις προδιαγραφές NFPA 2001 για τα “Πυροσβεστικά Συστήματα με Καθαρά Πυροσβεστικά Υλικά”. Όλος ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικά VdS ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού.

Το καθαρό πυροσβεστικό υλικό INERGENείναι γνωστό σαν IG541 στο NFPA2001 καθώς επίσης και σαν 52.40.08 στις προδιαγραφές VdS.

2.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το INERGENείναι φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό αέριο, αφού είναι μίγμα φυσικών αερίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα όπως Άζωτο, Αργόν και Διοξείδιο του Άνθρακα. Το INERGENδεν καταστρέφει το Όζον, δεν δημιουργεί αύξηση θερμοκρασίας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόμενα.

Το INERGENχρησιμοποιείται σε Συστήματα Πυρόσβεσης Ολικής Πλήρωσης, τα οποία απαιτούν ειδικό μηχανολογικό σχεδιασμό. Όταν σχεδιαστεί σωστά είναι κατάλληλο για κατηγορίες φωτιάς A, B και C αφού μειώνει την περιεκτικότητα Ο2 σε επίπεδα χαμηλότερα απ’ αυτά που συντηρούν τη φωτιά ενώ συγχρόνως επιτρέπει τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου.

Μερικές τυπικές εφαρμογές είναι :

 • Χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Χώροι αρχείων
 • Χώροι με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
 • Χώροι με εξοπλισμό ελέγχου
 • Χώροι συνήθως κατοικημένοι ή και όχι κατοικημένοι με πολύ ευαίσθητο ή αναντικατάστατο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Tο INERGENέχει επίσης ελεγχθεί από το FMRC για την ικανότητά του αδρανοποίησης εκρηκτικών μιγμάτων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το INERGENσε συγκεντρώσεις μεταξύ 40% και 50% είναι κατάλληλο για αδρανοποίηση μιγμάτων Προπανίου/Αέρα και Μεθανίου/Αέρα.

3.0

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το INERGENδιατίθεται από εξουσιοδοτημένους σταθμούς παραγωγής ή διανομής.

4.0

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή-προμηθευτή των συστημάτων.

5.0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστημα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το INERGEN. Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου.

Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το INERGEN. Οι κύλινδροι εύκολα μετακινούνται και το σύστημα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου.

Ενδεικτικό σύστημα: WORMALD ANSUL

6.0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.1

Υλικό Πυρόσβεσης INERGEN

Το INERGENείναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του NFPA 2001 και έχει αυστηρά καθορισμένη σύσταση ως εξής :

 • N2 52 4%

 • Ar 40 4%

 • CO2 8,0 1%

 • περιεκτικότητα σε νερό κατά μέγιστο 0,005% κατά βάρος.

Αποθηκεύεται σε πίεση 200 bar στους 15οC.

6.2

Kύλινδρος/οι αποθήκευσης

Το INERGENαποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς ραφή κύλινδρους, οι οποίοι μπορούν να ξαναγεμιστούν, είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου TUV Γερμανίας, Stoomweeren Ολλανδίας, SDM Γαλλίας, Aspagar Βελγίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ελέγχου.

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση δοκιμής

: 300 bar

Πίεση πλήρωσης

: 200 bar

Χωρητικότητα

: 80 LT / 16,8m3 ή 23,6kg

67 LT / 14,1m3 ή 19,7kg

40 LT / 8,4m3 ή 11,8kg

27 LT / 5,6m3 ή 7,9kg

6.3

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας

Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα. Φέρει σύνδεση ελέγχου για μέτρηση πίεσης και λήψη δείγματος INERGENγια αναλύσεις. Είναι εφοδιασμένη με δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική διάμετρος

: 12 mm

Πίεση λειτουργίας

: 200 bar / 150C

Ασφάλεια υπερπίεσης

: 270 bar

min. πίεση ελέγχου

: 100 bar

max. πίεση λειτουργίας

: 240 bar

Υλικά κατασκευής

Σώμα

: ορειχάλκινο

6.4

Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN

Tο περιεχόμενο του κυλίνδρου INERGENελέγχεται με μανόμετρο με ένδειξη 0 - 300 bar, το οποίο τοποθετείται στην ειδική θέση ελέγχου της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας του κυλίνδρου. Η τοποθέτηση ή απομάκρυνση του μανόμετρου γίνεται χωρίς την απώλεια αερίου.

6.5

Σύστημα ενεργοποίησης

Η απελευθέρωση του INERGENαπό τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιμοποιώντας ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή με τάση λειτουργίας 24 VDC.

Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται με χρήση ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής

Τάση λειτουργίας

: 24 VDC

Ισχύς

: 15 W

Bαθμός προστασίας

: ΙΡ 65

Υλικά κατασκευής

: Σώμα - κόκκινος ορείχαλκος

Η/Μ - ανοξείδωτος χάλυβας,

πλαστικοποιημένος

Πνευματικός Eνεργοποιητής

(ενσωματωμένος στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας)

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας

: 100 Bar

Yλικά κατασκευής

: ορείχαλκος

6.6

Λάστιχα υψηλής πίεσης

Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήματος μέσω εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με τα εξής χαρακτηριστικά :

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική διάμετρος

: 10 mm

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 240 bar

Πίεση δοκιμής

: 480 bar

Υλικό κατασκευής

: Συνθετικό λάστιχο

Γαλβανισμένος χάλυβας

6.7

Συλλέκτης με βαλβίδες αντεπιστροφής

Εάν το σύστημα περιλαμβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται με τους εύκαμπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη μέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του συστήματος. Ο συλλέκτης πλήρης με τις βαλβίδες αντεπιστροφής. Διατίθεται σε διάμετρο DN 50 και με ικανότητα να δεχτεί έξι (6) ή εννέα (9) κυλίνδρους. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής που δεν χρησιμοποιούνται κλείνονται με ειδικές τάπες.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 240 bar

Πίεση δοκιμής

: 320 bar

Υλικό κατασκευής

: Συλλέκτης από γαλβανισμένο χάλυβα

Βαλβίδες αντεπιστροφής

από ορείχαλκο

6.8

Μειωτής πίεσης φλαντζωτός

Συσκευή που τοποθετείται μεταξύ του κυλίνδρου και του δικτύου σωλήνων ή μεταξύ συλλέκτη και δικτύου σωλήνων για σύστημα ενός ή περισσοτέρων κυλίνδρων αντίστοιχα, και χρησιμεύει για τον υποβιβασμό της πίεσης του INERGENαπό 200 bar που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαμηλώτερα στο δίκτυο σωλήνων.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική διάμετρος

: 2 ή 3

Διάμετρος οπής μείωσης ροής

: 3 mm - 35 mm / 2

20 mm - 56 mm / 3

Υλικό κατασκευής

: Γαλβανισμένος χάλυβας, ορείχαλκος

6.8.1

Μειωτής πίεσης για σύστημα μίας φιάλης

Διάμετρος οπής μείωσης ροής

: 1 mm - 5 mm

Υλικό κατασκευής

: ορείχαλκος

6.9

Δίκτυο σωλήνων διανομής

Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τμήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις :

Από κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 240 bar

Πίεση δοκιμής

: 320 bar

Τυποποίηση

: Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175

Υλικό

: st 35.8-III

Από μειωτή πίεσης έως ακροφύσια

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 60 bar

Πίεση δοκιμής

: 80 bar

Τυποποίηση

: Με ραφή κατά DIN 2458/1626 / st 37.0

Φ15 - 50mm

Χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 37.0

Φ>DN 50

Υλικό

: st 37.0 killed

Οι απαιτήσεις για τα εξαρτήματα θα είναι τουλάχιστον :

Από κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 240 bar

Πίεση δοκιμής

: 320 bar

Τυποποίηση

: ANSI B16.11

Υλικό

: A105/AStM (C21)

Από μειωτή πίεσης έως ακροφύσια

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

: 60 bar

Πίεση δοκιμής

: 80 bar

Τυποποίηση

: GTW / DIN 2950

Υλικό

: GTW 40-05

6.10

Ακροφύσια καταιονισμού

Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήματος να επιτυγχάνονται ομοιόμορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασμού του Ο2 και CO2.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική διάμετρος

: 1/2 ή 1

Εφαρμογή

: Ολική πλήρωση

Υλικό

: ορείχαλκος

Κάλυψη μεγίστη

: 30 m2 για δωμάτιο ως 5 m ύψος

Τα ακροφύσια έχουν οπές ανάλογα με την επιθυμητή παροχή σε συνάρτηση με την πίεση λειτουργίας.

Οι οπές για τους δύο τύπους των ακροφυσίων είναι :

1/2 : από 3 mm ως 10 mm

1 : από 11 mm ως 20 mm

Τα ακροφύσια φέρουν σφραγίδα με τη διάμετρο της οπής (orificesize).

7.0

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει για μια προεπιλογή των δικτύων διανομής ή για έλεγχο υπαρχόντων δικτύων.

qG : ειδική παροχή αερίου σε Nm3/min

DN : ονομαστική διάμετρος σε mm

qG

DN

14

15

24,5

20

45,5

25

87,5

32

119

40

216

50

398

65

698

80

8.0

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Για ιδιαίτερα στεγανούς χώρους όπου πιθανόν να απαιτηθεί εξαερισμός για ελάττωση της πίεσης που θα δημιουργηθεί λόγω καταιονισμού μεγάλων ποσοτήτων INERGEN, η ελάχιστη αναγκαία επιφάνεια για φυσικό εξαερισμό προσδιορίζεται με έναν από τους δύο απλοποιημένους τύπους :

ή

όπου Α = Επιφάνεια φυσικού αερισμού σε cm2

ΜΙG = ρυθμός καταιονισμού INERGEN σε kg/sec

V = ρυθμός καταιονισμού INERGEN σε m3/sec

Δp = επιτρεπομένη αύξηση πίεσης σε mbar

Στους παραπάνω τύπους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέγιστες τιμές του MIG και V.

Η τιμή του Δp εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής και πάντοτε πρέπει να ζητείται η συμβουλή του αρχιτέκτονα που έχει προδιαγράψει την κατασκευή. Αν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τότε να θεωρείται Δp = 1 mbar.

9.0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. Για το λόγο αυτό ανοίγματα εξαερισμού, κλιματισμού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν από τον καταιονισμό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα INERGEN για αντιστάθμιση των διαρροών.

Κάθε αλλαγή στον προστατευμένο χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.