Τα υλικά πυρανίχνευσης είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54(15η Πυροσβεστική Διάταξη)

Πυρανίχνευση  Υπάρχουν 9 προϊόντα.

Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών

Οπτικός ανιχνευτής καπνού

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

Συμβατική φαροσειρήνα

Συμβατικό μπουτόν κομβίο αναγγελίας κινδύνου

Μπουτόν κομβίο κατάσβεσης

Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης

Συμβατικός ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων

Πίνακας κατάσβεσης με ενσωματωμένα κομβία κατάσβεσης και ακυρωτικό

Προβάλλονται 1 - 9 από 9 αντικείμενα